Vanwege sneeuw werd de shake down op Spa afgelast. Jan wilde toen naar Zandvoort, maar wegens geluidsoverlast ging dat ook niet door ...